Over Bijzonder in Rooi

Bijzonder in Rooi is opgericht voor kinderen en jongeren met een beperking*. Deze kinderen vinden het vaak lastig om aan te sluiten bij een sport(vereniging) of in contact te komen met leeftijdsgenootjes. Vaak zitten deze kinderen verspreid op scholen binnen de gemeente of zitten ze op scholen die niet in de eigen gemeente gehuisvest zijn. Sociale contacten en ‘gezien’ worden is belangrijk.

Wij van Bijzonder in Rooi vinden het belangrijk dat kinderen een sociaal netwerk kunnen ontwikkelen /opbouwen. Door middel van vrijetijds- en sportactiviteiten aan te bieden, en aan te sluiten bij bestaande activiteiten binnen de gemeente Sint-Oedenrode, kunnen deze kinderen elkaar leren kennen waardoor er ook vriendschappen kunnen ontstaan. De kinderen vereenzamen niet, en voelen zich meer een onderdeel van de maatschappij.

* Beperking in de ruimste zin des woords. Denk hierbij aan lichamelijke of geestelijke beperkingen maar ook kinderen/jongeren met een ‘rugzakje’ die op het reguliere onderwijs zitten. Ook zijn kinderen en jongeren die misschien geen indicatie hebben, maar om een andere reden moeilijk kunnen aansluiten in het reguliere welkom bij Bijzonder in Rooi.